Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:
• na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.
oraz
• na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymienionych w  cz.  I  załącznika do decyzji KE 2014/709/UE i w pozostałej części terytorium Polski.
 
Rozdział I

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczania gospodarstw , w których utrzymywane są świnie

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).
 

Strony