Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

Najważniejsze zmiany:

Foto: 

Projekt „Gmina Chąśno – Historia pokoleń”

W dniu 15 lipca 2020 roku Stowarzyszenie KGW – Razem dla Gminy Chąśno podpisało umowę z Fundacją PZU na dofinansowanie projektu pod tytułem „Gmina Chąśno – Historia pokoleń”.

Z dniem 1 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu i zbieramy materiały do książki, która będzie zawierała historię Gminy.

Wszystkie osoby, dysponujące materiałami mogącymi uatrakcyjnić naszą publikację proszone są o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia Panią Ireną Kolos tel. 783 497 307  lub o składanie materiałów w Urzędzie Gminy Chąśno, pok. Nr 14.

Foto: 

Strony