Zwrot podatku akcyzowego 2022

Urząd Gminy w Chąśnie przypomina, że od 01.08.2022 roku do 31.08.2022 roku /II półrocze 2022 roku/ będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

  • Dla hodowców bydła:

               110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

                                       oraz

    40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • Dla pozostałych rolników

                     110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Jednocześnie informuje się, że w 2022 roku stawka zwrotu podatku została określona w kwocie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT wystawione w okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2022 roku stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
  2. Dokument wydany przez  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,
  3. Zestawienie faktur,
  4. Oświadczenie.

Jednocześnie przypominamy o wpisywaniu Nr konta bankowego we wnioskach. Zwrot podatku akcyzowego będzie przekazywany na konta bankowe.

Materiały do pobrania:

  1. Wniosek
  1. Zestawienie
  1. Oświadczenie
Skip to content