Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. w pokoju nr 10 przyjmowane będą wnioski do mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

  Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

  Informacja o wyrobach zawierających azbest.

  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

  Załącznik Nr 2 - Oświadczenie.

  Załącznik Nr 3 - Oświadczenie.

  Załącznik Nr 4 - Oświadczenie.

  Załącznik Nr 5 - Oświadczenie.

  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie

  Załącznik Nr 7 - Oświadczenie.

  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Pliki można pobrać również ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chąśno pod adresem:  http://bip.ugchasno.nv.pl