Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Chąśno funkcjonują dwie placówki oświatowe:
 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie
 
p. o. Dyrektor: mgr Ewa Piorun
 
Tel./fax (046) 838-14-76
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach
 
Dyrektor: mgr Maria Katarzyna Rokicka
 
Tel./fax (046) 838-14-15
 
e-mail: spmastki@gminachasno.pl