GRANTY SOŁECKIE

Gmina Chąśno w 2020 r. realizuje następujący projekt współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego:

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Błędowie”.