Informacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej - NOWA NIESPUSZA

Planowane wyłączenie

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
17.01.2019
godz. 8:00 
17.01.2019
godz. 15:00 
7 Nowa Niespusza Nowa Niespusza

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.