Zapraszamy do wypełnienia ankiety satysfakcji klienta

Zachęcamy do wypełnienia, ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z oferowanych przez Urząd Gminy Chąśno e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu "Nowoczesne Urzędy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCsWaqOPv_i7epL4k6k-OKzXIYGW-V...