Spotkanie z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie w związku z nową ustawą z dnia 9 listopada 2019 roku o kołach gospodyń wiejskich, na którym poruszone zostały kwestie dotyczące rejestracji kół w Krajowym Rejestrze KGW. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele ds. Kół Gospodyń Wiejskich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu, którzy przedstawili zasady rejestracji oraz kroki niezbędne do otrzymania dotacji na cele statutowe.