Transmisje obrad Rady Gminy Chąśno

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisję obrad wszystkich sesji Rady Gminy Chąśno będzie można śledzić na stonie: https://gminachasno.sesja.pl/. Najbliższa transmija odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy do oglądania.