Altana przy świetlicy w Sierżnikach

Gmina Chąśno informuje, iż zrealizowany został projekt współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego pod nazwą „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Sierżniki”. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł, środki własne Gminy 3.000.00 zł.