Powstanie Dom Kultury w Chąśnie Drugim

10 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisane zostały umowy na dofinansowanie budów lub remonty obiektów kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na wsi. Dokumenty wręczali przedstawicielom wspieranych gmin marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i wicemarszałek Dariusz Klimczak. Gmina Chąśno uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa, w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim”, w kwocie 499.976,00 zł. Zakończenie przebudowy nastąpi do końca 2020 r.
 
Na relację z podpisania umów zapraszamy na stronę: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/odnawiamy-obszary-wiejs...