Uroczyste otwarcie boiska w SP w Mastkach i XLI Sesja Rady Gminy

W dniu 19 września 2018 roku odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Chąśno, podczas której podjęto uchwały w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na zamianę gruntów w obrębie Błędów gm. Chąśno;
  2. Zmian w budżecie na 2018 rok.

Przedstawiona została również informacja Wójta Gminy Chąśno o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chąśno za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.

 

W obradach sesji brali udział specjalnie zaproszeni goście: Paweł Bejda – Poseł na Sejm, Andrzej Myczka - Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łowiczu oraz Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Obrady miały miejsce w Szkole Podstawowej w Mastkach z uwagi na uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Mastkach. Otwarcie uświetniły występy dzieci.