Wykaz sołectw

Na terenie Gminy Chąśno znajduje się 16 sołectw j.n:
 

Lp

Nazwa sołectwa

Sołtys

Imię

Nazwisko

1

Błędów

Robert

Sobieszek

2

Chąśno

Paweł

Salamon

3

Chąśno Drugie

Marian

Pietrzak

4

Goleńsko

Bożena

Brodecka

5

Karnków

Stanisław

Myszewski

6

Karsznice Duże

Stanisław

Koza

7

Karsznice Małe

Bogdan

Witkowski

8

Marianka

Janusz

Majer

9

Mastki

Marian

Tokarski

10

Niespusza-Wieś

Dominik

Białkowski

11

Nowa Niespusza

Leszek

Majer

12

Przemysłów

Marianna

Muras

13

Sierżniki

Irena

Kolos

14

Skowroda Południowa

Adela

Latoszewska

15

Skowroda Północna

Ryszard

Siekiera

16

Wyborów

Wiktor

Lis