Przebudowa boiska szkolnego na terenie SP w Mastkach

Trwa przebudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Mastkach. Środki na ten cel zostały pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego. Przebudowa istniejącego boiska sportowego będzie polegała na demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej podbudowy betonowej i nawierzchni z polimeru termoplastycznego, a także montaż wyposażenia w sprzęt sportowy. Planowany termin zakończenia robót to 30.08.2018 r.