Budowa odwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych 14,70 oraz 92

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz Biuro Projektów „IVIA” zapraszają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedstawionych przebiegów projektowanej obwodnicy Łowicza na tle ortofotomapy w związku z realizacją dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych 14, 70 oraz 92”

Materiały w wersji papierowej udostępnione zostały do wglądu w następujących lokalizacjach:

Strony