Centralna ewidencja emisyjności budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z …

Centralna ewidencja emisyjności budynków Read More »

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno

INFORMACJA !!! W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Chąśno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Chąśno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na kwiecień 2022 roku – …

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno Read More »

Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Województwo Łódzkie Wnioskodawca Powiat Gmina Inwestycja Kwota dofinansowania Gmina Działoszyn pajęczański Działoszyn Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie 9 000 000,00 zł Gmina Sadkowice rawski Sadkowice Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty  855 000,00 zł       Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn. 1 995 000,00 zł     …

Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Read More »

Szkolenie: „Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych – zbiegi umów zleceń”

Termin: środa, 27 października 2021 r. (środa), godz. 10:00-11:30 Zapisy: Spotkanie odbędzie się ON-LINE na platformie Webex Meeting.  Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 26 października br. do godz. 13:00 pod adresem e-mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl . Przy zapisie prosimy, aby wskazali Państwo swoje dane osobowe: imię i nazwisko adres e-mail Prosimy także, aby wypełnili Państwo i odesłali na ww. …

Szkolenie: „Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych – zbiegi umów zleceń” Read More »

Poznaj Polskę

Projekt Ministra Edukacji i Kultury „Poznaj Polskę” W dniu 5 października 2021 r. Gmina Chąśno podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Dzięki temu uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla szkół: Szkoły Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach oraz Szkoły …

Poznaj Polskę Read More »

Profilaktyka raka piersi

W ramach obchodów października – miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na znaczenie profilaktyki, nie …

Profilaktyka raka piersi Read More »

Nocne dyżury aptek

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej,  w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Łowicza. w dni powszednie w godz.: 22.00- 7.00 dnia następnego; w soboty w godz.: 22.00-7.00 dnia następnego; w niedzielę w godz.: 22.00-7.00 dnia następnego; w święta i inne dni wolne od pracy w godz.: 8.00-22.00 dyżur …

Nocne dyżury aptek Read More »

Dofinansowanie wycieczek z programu „Poznaj Polskę”

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach Klasy I-III -wycieczka jednodniowa Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Wysokość dofinansowania 3.492,00 zł Klasy IV-VIII -wycieczka 3 dniowa Zamek Królewski na Wawelu – Kraków Historyczny zespół miasta, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice, Dom Matejki, Kraków, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, Muzeum Lotnictwa Polskiego …

Dofinansowanie wycieczek z programu „Poznaj Polskę” Read More »

Skip to content