Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019, poz. 294) na terenie Powiatu Łowickiego realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z poniższą „Listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego”.

Skip to content