Ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II

Ogłoszenie

 

Niniejszym ogłaszam, iż w dniu 13 października br. (tj. wtorek) w godzinach 6:00 – 19:00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II.

 

Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Trening polegać będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syren, informującego o ogłoszeniu alarmu.

Włączeniu będą podlegały syreny systemu wojewódzkiego na terenie wskazanego powiatu. Decyzję o uruchomieniu punktów alarmowych innych niż wchodzące w skład wojewódzkiego systemu podejmie właściwy terenowo Szef Obrony Cywilnej.

Ponadto na sygnał przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyemitowany zostanie w czasie 3 minut sygnał ciągły będący zakończeniem (odwołaniem) treningu.

 

 

                                          Wójt Gminy Chąśno

                                  /-/ mgr inż. Dariusz Reczulski