Zaproszenie LGD "Ziemia Łowicka"

Zaproszenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez udział w spotkaniach.

 

Pogram spotkań:

  1. Przedstawienie działalności LGD „Ziemia Łowicka” oraz założeń PROW na lata 2014-2020

  2. Przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron terenu gminy oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń poprzez wypełnienie ankiety.

  3. Dyskusja nad celami i głównymi kierunkami dla tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2014-2020

 

Spotkania będą odbywać się według następującego porządku:
Gmina Zduny

Dom Kultury Gminy Zduny w Zdunach, ul. Zduny 1F

13.08.2015,godz.10.00

Gmina Bielawy

Urząd Gminy Bielawy, ul. Grabarska 11

17.08.2015,godz.10.00

Gmina Nieborów

OSP Nieborów, al. Legionów Polskich 59

19.08.2015,godz.11.00

Gmina Domaniewice

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3

25.08.2015,godz.12.00

Gmina Kiernozia

Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi ul. Sobocka 1a

26.08.2015,godz.12.00

Gmina Łowicz

Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12

26.08.2015,godz.14.00

Gmina Kocierzew Południowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Poł., Kocierzew Południowy 80

27.08.2015,godz.12.00

Gmina Chąśno

Gminna Biblioteka Publiczna, Chąśno Drugie 44

28.08.2015,godz.12.00


DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB W ŚRODOWISKU LOKALNYM LGD „ZIEMIA ŁOWICKA” - ANKIETA