Planowane wyłączenie energii elektrycznej KARNKÓW, KARSZNICE DUŻE

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja

2021-02-25 08:00

2021-02-25 15:00

7

Karnków

Karnków 1

2021-02-26 08:00 2021-02-26 15:00 7

Karsznice Duże

Karsznice B

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.