Planowane wyłączenie energii elektrycznej GOLEŃSKO

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja

2021-01-13 08:00

2021-01-13 14:00

6

Goleńsko

Goleńsko A

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia.