Planowane wyłączenia energii elektrycznej SKOWRODA POŁUDNIOWA SKOWRODA PÓŁNOCNA

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja

2020-09-22 08:00

2020-09-23 15:00

31

Skowroda Południowa

Skowroda Północna 

Skowroda A, B, C, D, Skowroda Hydrofornia 

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.