Prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Chąśno

Informacja dla mieszkańców Gminy Chąśno

 

Informuję, iż na zlecenie Starosty Łowickiego wykonawca prac geodezyjnych - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne z Koszalina przystąpiło do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Chąśno w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych dotyczących działek zabudowanych, aktualizacja dotycząca budynków, ustalenie granic działek zabudowanych, które dokumentacji geodezyjnej określającej ich przebieg nie posiadają.

I Etap prac - to pomiary geodezyjne w zakresie aktualizacji i weryfikacji danych odnośnie działek zabudowanych w tym aktualizacja danych odnośnie budynków oraz ustalenia granic działek zabudowanych, co do których brak dokumentacji geodezyjnych odnośnie przebiegu granic . Odbiór I Etapu - to 30 listopad 2020 r.

II Etap prac - to wyłożenie do publicznego wzglądu osób zainteresowanych operatu opisowo - kartograficznego będącego wynikiem w/w prac. Odbiór II Etapu prac to 30 czerwiec 2021 r.

W celu prawidłowego ustalenia granic zaleca się uczestnictwo właścicieli nieruchomości w powyższych czynnościach (szczególnie stawienie się na gruncie w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie).

Nad pracami nadzór merytoryczny prowadzi Starostwo Powiatowe w Łowiczu – Wydział Geodezji i Kartografii. Wszelkie niejasności proszę wyjaśniać ww. Wydziale pod nr tel. 46 854 94 31, 46 854 94 40.

 

Wójt Gminy Chąśno

/-/ Dariusz Reczulski