Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim"