Planowane wyłączenia energii elektrycznej PRZEMYSŁÓW

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja

2020-05-25
11:00

2020-05-25 15:00

4

Przemysłów

Przemysłów B

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.