Nagroda im. Kolberga dla Pani Heleny Miazek - serdeczne gratulacje

Serdeczne gratulacje dla Pani Heleny Miazek – wycinarki i popularyzatorki łowickiego folkloru, za zdobycie Nagrody im. Oscara Kolberga w 45. edycji konkursu, w I kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego. Nagroda przyznawana jest na wniosek, który złożony został przez Wójta Gminy Chąśno Dariusza Reczulskiego.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń. 

Pani Helena Miazek jest od urodzenia mieszkanką wsi Błędów. Jest popularyzatorką folkloru łowickiego, jej dorobek na rzecz promocji regionu od lat wykracza poza granice Polski. Prace Pani Heleny szczególnie wycinanki są znane i cenione nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od kilkudziesięciu lat promuje folklor łowicki w różnych grupach wiekowych przekazując spuściznę Ziemi Łowickiej młodym pokoleniom. Jest żywą historią folkloru łowickiego i niesamowitym mentorem dla młodego pokolenia. W warsztatach prowadzonych przez Panią Helenę chętnie uczestniczą nie tylko dzieci, ale również młodzież i dorośli. W domu Pani Miazek gościły delegacje ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z Japonii ucząc się na warsztatach wycinankarskich o kulturze i folklorze. Od dawna tworzy wzory, które zadziwiają  wszystkich, a za swoją działalność otrzymała wiele wyróżnień w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej łowickiej.

Pani Helena Miazek pracę z wycinankami rozpoczęła po skończeniu szkoły podstawowej w wieku 14 lat, a od 1962 r. zaczęła pracować ze Sztuką Łowicką. Początkowo były to wydmuszki ozdabiane papierem z charakterystycznymi elementami łowickimi. Nieco później zajęła się tworzeniem wycinanek. Pani Helena zajmuje się w wolnych chwilach także haftem. Wykonuje również stroje do lalek łowickich oraz okazjonalne wycinanki świąteczne. Zawsze są to jej własne wzory. Nauczycielem, który uczył ją tego fachu był Zdzisław Pągowski, człowiek wymagający, który udzielał rad jak powinny wyglądać prawdziwe łowickie wycinanki. To On nauczył Panią Helenę indywidualnego podejścia do sowich prac. Obok niezwykle precyzyjnego cięcia, charakterystyczną cechą jej prac jest świadomy wybór kontrastujących ze sobą kolorów. Swoją wiedzę chętnie przekazuje młodemu pokoleniu na różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach. Współpracuje ze szkołami na terenie Powiatu łowickiego, na terenie miasta Łowicz, miasta Warszawy.

Helena Miazek bardzo aktywnie współpracuje z Muzeum w Warszawie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Regionalnym w Radomsku, Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz innymi instytucjami kultury, jak Gminne Ośrodki Kultury czy Biblioteki.

Prace Heleny Miazek można zobaczyć w:

„PAW” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

„Kogut” w Muzeum we Lwowie

Prywatnym Muzeum Ludowym Rodziny Brzozowskich w Sromowie 

Pani Helena jest laureatką wielu konkursów i uczestniczką warsztatów, pokazów oraz kiermaszów ludowych. Brała aktywny udział we wszelkiego rodzaju spotkaniach organizowanych przez Cepelie Polską. Swoje wycinaki prezentowała wielokrotnie również za granicą m.in. we Włoszech, Belgii, Holandii i Stanach Zjednoczonych w 1977r., a także w Japonii w 2012r. Sztuka Łowicka przyznała Pani Helenie trzy razy stypendium za promowanie kultury ludowej.

Za swoje prace otrzymała wiele nagród i podziękowań za propagowanie folkloru łowickiego i kultywowanie sztuki łowickiej.

Wśród nich:

w 2017 roku otrzymała nagrodę Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

w 2014 roku - „Gwiozda Łowicka” od Burmistrza Łowicza wraz z umieszczeniem pamiątkowej tabliczki na Alei Gwiozd w Łowiczu

w 2003 roku - Grand Prix w VIII edycji konkursu plastycznego „Klucz do Ojczyzny”

w 2001 roku - III Nagroda w konkursie „Ludowa Plastyka Obrzędowa Okresu Wielkanocnego”  oraz wiele innych nagród.

Teraz do listy licznych nagród i wyróżnień Pani Helena może dopisać także Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i jesteśmy z dumni z tak godnych podziwu dokonań Pani Heleny.

Źródło: http://www.nagrodakolberg.pl/historia_nagrody