Kwalifikacja wojskowa 2020 zakończona !!!

Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej kwalifikacja wojskowa 2020 r. zostaje zakończona w piątek 13 marca 2020 r.
Tracą ważność wszystkie wezwania wydane przez Wójta, osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.