UWAGA !!! Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Chąśno

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2, w celu zapobiegania zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Chąśno i załatwiania spraw osobiście do koniecznego minimum. Pracownicy w miarę możliwości będą załatwiać Państwa sprawy w formie telefonicznej, elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty. Wszystkie niezbędne adresy mailowe na stronie www.gminachasno.pl oraz http://bip.ugchasno.nv.pl

Od dnia 13 marca 2020 r. pokoje I piętrze Urzędu zostają wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów. Zostaje wdrożona obsługa klienta przy biurku po wejściu na piętro. W Urzędzie Gminy nie będą wypisywane kwitariusze do wpłat takich jak: podatek, śmieci, woda czy kanalizacja. Prosimy i zachęcamy do dokonywania płatności elektronicznie – przelew internetowy. Jest to na dzień dzisiejszy najbardziej bezpieczny sposób płatności. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku, zawiadomieniach o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w fakturach.

W sprawach nie wymagających osobistej obecności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Dariusz Reczulski

Wójt Gminy

46 838 14 23

Jadwiga Kołaczyńska

Sekretariat, kadry, biuro rady

46 838 14 23 wew. 14

Dorota Bogusz-Kurczak

Sekretarz Gminy, sprawy edukacji oraz środków zewnętrznych

46 838 14 23 wew. 17

Anna Bielecka

Skarbnik Gminy

46 838 14 23 wew. 13

Eugenia Palos

Agata Kolos

Małgorzata Stępniewska

Spółka wodna, podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, woda, gospodarka komunalna: kanalizacja, odpady, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

46 838 14 23 wew. 21

Magdalena Szadkowska

Księgowość budżetowa – Urząd i GOPS.

46 838 14 23 wew. 22

Agnieszka Witkowska

Marta Brodecka

Wynagrodzenia, księgowość budżetowa szkół, sprawozdawczość – oświata, przelewy, kultura, ubezpieczenia

46 838 14 23 wew. 16

Krystyna Matuszewska

Małgorzata Ryfa

Anna Matuszewska

Katarzyna Latoszewska

Pomoc społeczna

Zasiłki i świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe, 500+

46 838 14 23 wew. 11

Grażyna Malczyk

Działalność gospodarcza, alkohol, gospodarka komunalna, podział działek, klęski żywiołowe -np. susze.

46 838 14 23 wew. 25

Jan Kocbuch

Jarosław Kołaczek

Zamówienia publiczne,  planowanie przestrzenna, remonty, inwestycje, oświetlenie

Decyzje środowiskowe, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, , wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, drogi, rowy.

46 838 14 23 wew. 20

Małgorzata Klimkiewicz

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności.

46 838 14 23 wew. 12

Michał Kajak

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, promocja gminy

46 838 14 23 wew. 24

Powyższe decyzje podyktowane są zwiększającym się ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się „koronawirusa” wywołującego chorobę COVID-19.