Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja

2020-02-24
08:00

2020-02-24

15:00

7

Błędów

Błędów C

2020-02-06 08:00 2020-02-06 15:00 7

Goleńsko

Goleńsko A, B i C

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.