Planowane wyłączenia energii elektrycznej GOLEŃSKO

Planowane wyłączenie

Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2020-02-04 08:00 2020-02-04 15:00 7

Goleńsko

Goleńsko Małe

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.