Piątka za segregację! - jednolity system segregacji odpadów

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale
na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),

  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),

  • SZKŁO (kolor zielony*)

  • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne
i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),

  • szkło kolorowe (kolor zielony).

Więcej informacji na stronie:
https://naszesmieci.mos.gov.pl