Zakończenie kursów w ramach mikroprojektu "Wirtualna Gmina Chąśno"

W ubiegłym tygodniu dobiegł końca cykl szkoleń w ramach mikroprojektu "Wirtualna Gmina Chąśno". Szkolenia miały na celu podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób dorosłych oraz poznanie usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Wartość projektu wynosi 26 815,00.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia kursu i życzymy dalszych sukcesów.