Festyn Rodzinny 2019

Wójt Gminy Chąśno  oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chąśnie

serdeczne dziękują

za pomoc oraz zaangażowanie w przygotowaniu

FESTYNU RODZINNEGO  w dniu 7 lipca 2019 roku

Przewodniczącej KGW oraz Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich

Strażakom Ochotnikom z Karsznic Dużych, Chąśna Drugiego Przemysłowa,

 Panom ze wsi Sierżniki, Michałowi Kajakowi, Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej,

dziewczynom i chłopakom za obsługę zabawy fantowej, oraz ład i  porządek na placu,

firmie ochroniarskiej, elektrykowi dyżurnemu i paniom kucharkom.

 

FUNDATOROM  NAGRÓD W WIELKIEJ ZABAWIE:

 1. Dorota  i  Jerzy Kołaczek z Wyborowa 

 2. Spółdzielnia Wyborowianka

 3. Julian Palos – BIKE SPORT  - Łowicz ul. Magazynowa

 4. Pure Color – Mechanika Samochodowa – Marcin i Ryszard Grzegorzewscy - Chąśno

 5. Bank Spóldzielczy Ziemi Łowickiej – Oddział w Chąśnie

 6. Tomasz i Stanisław Łukawscy – Wyborów

 7. ZUH TAR-POL  TARKOWSCY  z  Wyborowa

 8. ROL POL-TRANS – Koza Arkadiusz – Karsznice Duże 

 9. Włodzimierz Dutkiewicz- Hurtowa Sprzedaż Pasz- w  Chąśnie Drugim

 10. Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych – Marcin Sierota -  Chąśno Drugie

 11. Gać Mariusz – Usługi Budowlane – Chąśno Drugie

 12. Jadwiga i Stanisław Tarkowscy z  Wyborowa

 13. Salon Fryzjerski „Nowa Ty” – Martyna Panek – Chąśno 64

 14.  „AUTO-REM” –  Piotr  Banasiewicz – Goleńsko

 15. Marbo –Maria Boczek –Goleńsko

 16. P.P.H.U. „STEVEN” – Marek Bryła – Goleńsko

 17. Monika Mańkowska – Skowroda Południowa

 18. Marzena Uczciwek – Skowroda Południowa

 19. AGRO - NETZWERK POLSKA Sp.z.o.o. – Piotr Banaszak w  Chąśnie

 20. Firma Bracia Urbanek  Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jaw. ul. Katarzynów, Łowicz

 21. Agata Jaśniewska - Wyborów

 22. ROBERT PŁACHETA –Folinex - Sklep w Skowrodzie Południowej

 23. Stel – Trans  - Robert Stelmaszczyk -Chąśno Drugie

 24. Wiktor Lis– Radny Gminy Chąśno – sołtys wsi Wyborów

 25. Wipasz S.A.

 26. Aleksandra Sołtysiak – Karsznice Duże

 27. Salon Fryzjerski Natalia Szwarocka - Sierżniki

 28. Bogumiła i Wojciech Tarkowscy – Wyborów

 29. Anna i Krzysztof  Malczyk– „ANMAL”–  Błędów

 30. Grzegorz Siekiera z Mastek

 31. Michał i Andrzej Lewandowscy – Zakład Mięsny „Damian” w Chąśnie

 32. „Skład Opałowo-Nawozowy” -  P.H.U. Jerzy Dutkiewicz  - Chąśno Drugie

 33. Agnieszka Zabost – Goleńsko – Radna Gminy Chąśno

 34. Elektronarzędzia– Mariusz Zabost - Goleńsko

 35. Usługi ślusarskie – ryflowanie walców do śrutowników i gniotowników – Tomasz Lis- Nowa Niespusza

 36. DIONIZOS – Daniel i Sebastian Dęgus – Chąśno

 

SPONSOROM:

 1. DOROTA i JERZY KOŁACZEK – Wyborów

 2. PAWEŁ PLESIŃSKI – Lekarz Internista – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Chąśnie

 3. ANIMAL. PHARMA ZDUNY – Paweł Gasik i wspólnicy Spólka Jawna - Olsztyn

 4. MARZENA WILKOSZEWSKA  i ŁUKASZ ROKICKI– Sklep Spożywczy  Goleńsko

 5. WŁADYSŁAW  i WITOLD  KUKIEŁA – Wyborów

 6. IRENEUSZ SOŁTYSIAK – Karsznice Duże – Przewodniczący Rady Gminy w Chąśnie

 7. MARZENA i KRZYSZTOF KOZA - Przemysłów

 8. ANETA i KRZYSZTOF MURAS – Przemysłów

 9. MONIKA MAŃKOWSKA – Skowroda Południowa

 10. EWA BASIŃSKA – Lekarz Stomatolog  w Chąśnie

 11. TADEUSZ KOCHANEK – Karsznice Duże

 12. MINI  SAM „Majka” - Sierżniki

 13. MARZENA i KRZYSZTOF KOŁACZYŃSCY – Przemysłów

 14. Stel – Trans  - Robert Stelmaszczyk -Chąśno Drugie

 15. DAWID SIEWIERSKI – Firma „KROKODYL