Prosimy o głosy dla publikacji dotyczącej historii Gminy Chąśno

Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu łowickiego
Stowarzyszenie KGW- Razem dla Gminy Chąśno złożyło wniosek do Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na projekt zakładający opracowanie publikacji dotyczącej historii Gminy Chąśno. Jest to szczególnie cenna inicjatywa ponieważ do tej pory publikacja dotycząca i przedstawiająca historię gminy, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru łowickiego, tak bogatego i ciągle żyjącego, nigdy nie powstała. Przygotowanie publikacji ma za zadanie zebranie w jednym miejscu bogatej historii gminy i powiatu łowickiego, co niewątpliwie przyczyni się do upowszechniania kultury w nawiązaniu do historii tego obszaru i pamięci historycznej oraz integracji lokalnego społeczeństwa. Dlatego proszę wszystkich mieszkańców powiatu łowickiego dla których zachowanie naszego dziedzictwa i kultury ludowej jest szczególnie cenne o oddanie swojego głosu na ten wniosek.
Swój głos można oddać w Biurze Powiatowym ARiMR w Łowiczu, ul. Świętojańska 5/7 oraz w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2. w dniach od 10 do 26 czerwca.

KOD ZADANIA ELC01

Za oddane głosy bardzo serdecznie dziękuje
Dariusz Reczulski
Wójt Gminy Chąśno