Zapraszamy na "Forum Środków Unijnych"

W imieniu Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego mamy przyjemność zaprosić na „Forum Środków Unijnych”, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach, Nowe Zduny.
Forum poświęcone będzie bezpośrednim formom wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z m.in. zakresu: termomodernizacji budynków, niskoemisyjnego transportu miejskiego, ochrony środowiska (gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem), OZE (odnawialne źródła energii), wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, kształcenia zawodowego i działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), outplacementu, czyli wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, uwag, problemów oraz opinii z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Uczestnikami Forum mogą być wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje firmy i instytucje przy pomocy Funduszy Europejskich.
Uczestnikami Forum mogą być wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje firmy i instytucje przy pomocy Funduszy Europejskich. Spotkanie jest bezpłatne, ale liczba miejsce jest ograniczona dlatego też prosimy o rejestrację uczestników telefonicznie: 46 838 74 26 wew. 22 lub poprzez link: