Zwrot podatku akcyzowego 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  1. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Jednocześnie informuje się, że w 2019 roku stawka zwrotu podatku została określona w kwocie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT wystawione w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r. stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - jeżeli nie był skladany w lutym.
  3. Zestawienie faktur.
  4. Oświadczenie.

Przypominamy o wpisywaniu nr konta bankowego we wnioskach.

Wzór wniosku