Zebranie Zarządu Gminnego Związku OSP RP

W dniu 10 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie Oddziału Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Ireneusz Sołtysiak. Wśród obecnych był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Makowski, Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk, Wójt Gminy Chąśno Dariusz Reczulski, Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP RP Jarosław Kołaczek oraz przedstawiacie poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe dokonania, przedyskutowano zagadnienia związane z tegorocznymi walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi jednostek OSP oraz omówiono plan działania na 2019 roku.