Informacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej - CHĄŚNO

Planowane wyłączenie

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
15.12.2018
godz. 8:00 
15.12.2018
godz. 16:00 
8 Chąśno Chąśno Nowe

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można także uzyskiwać poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.