Powstało stowarzyszenie "KGW - Razem dla Gminy Chąśno"

W dniu 28 listopada 2018 roku przedstawicielki poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chąśno powołały stowarzyszenie KGW – Razem dla Gminy Chąśno. Jest to inicjatywa pań, które chcą pracować na rzecz rozwoju kół oraz naszej Gminy. Prezesem stowarzyszenia została Irena Kolos.