Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach

W dniu 31.10.2018 r. Gmina Chąśno podpisała z Województwem Łódzkim umowę na dofinansowanie zadania pn.:”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Wysokość dofinansowania wynosi 543.555,47 zł, koszt całkowity zadania 794.080,52 zł.