Stacja zlewcza w Goleńsku

Zakończono budowę stacji zlewczej na ścieki bytowe.