Komisje Rady Gminy

Powołane komisje:
 
1/ Komisja Rewizyjna
2/ Komisja Budżetowo-Gospodarcza
3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
 
Skład komisji:
 
1.Komisja Rewizyjna :
 
1/ Bożena Anna Brodecka - Przewodnicząca
2/ Julian Wojciech Gawroński - Członek
3/ Dominik Grzegorz Uczciwek - Członek
4/ Janusz Marek Majer - Członek
5/ Wiesława Adamowicz - Członek
 
2.Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
1/ Wiesław Kępka - Przewodniczący
2/ Skomiał Wiesław  - Członek
3/ Mariusz Paweł Gać - Członek
4/ Mirosław Leszek Górajek - Członek
5/ Dariusz Jaros - Członek
 
3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
 
1/ Błażejewski Andrzej - Przewodniczący
2/ Magdalena Anna Boczek - Członek
3/ Wiktor Piotr Lis - Członek
4/ Mirosław Leszek Górajek - Członek
5/ Piotr Hubert Malczyk - Członek