XXXIX Sesja Rady Gminy Chąśno

W dniu 31 lipca 2018 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Chąśno, podczas której podjęto uchwałę w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chąśno.