Radni Rady Gminy Chąśno

1.   Sołtysiak Ireneusz - Przewodniczący Rady
2.   Górajek Mirosław Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3.   Adamowicz Wiesława 
4.   Błażejewski Andrzej
5.   Boczek Magdalena Anna
6.   Brodecka Bożena Anna
7.   Gać Mariusz Paweł
8.   Gawroński Julian Wojciech
9.   Jaros Dariusz
10. Kępka Wiesław
11. Lis Piotr Wiktor
12. Majer Janusz Marek
13. Malczyk Piotr Hubert
14. Skomiał Wiesław
15. Uczciwek Dominik Grzegorz