Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Przypomnienie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

Urząd Gminy Chąśno przypomina, że od 01.02.2018 roku do 28.02.2018 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W 2017 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

 

Do wniosku należy dołączyć:

Faktury VAT wystawione w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 roku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartgo w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (do pobrania)

Zestawienie faktur zakupionego oleju w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 roku. (do pobrania)

 

Jednocześnie przypominamy o wpisywaniu Nr konta bankowego we wnioskach. Zwrot podatku akcyzowego będzie przekazywany na konta bankowe.