Pozostałe formy pomocy

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
 
Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem.
 
Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy:
 - Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.
- Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.

Zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016  wynosi miesięcznie:


1)  89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Strony