Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Drodzy mieszkańcy Gminy Chąśno

 

W związku z planowanym przez Gminę Chąśno złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, solary słoneczne i piece na biomasę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

Strony