Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2727 E odcinek Złaków Kościelny – Mastki

 

Zadanie pod nazwą „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2727 E odcinek Złaków Kościelny – Mastki”, dofinansowane jest Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 350.000,00 zł .

Strony